Privacy statement

Bij Pixelfuel wordt zorgvuldig omgegaan met informatie en in het bijzonder met persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt hier ook eisen aan. In deze verklaring geef ik aan hoe hier bij Pixelfuel mee om wordt gegaan.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Hoe kunt u contact opnemen?

Pixelfuel, gevestigd aan Strijpenlaan 14, 4847AW in Teteringen,  is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Er kan altijd contact met mij worden opgenomen bij vragen over privacy of verzoeken om rechten met betrekking tot persoonlijke data uit te oefenen.

Uw gegevens

Wanneer u gebruik maakt van mijn diensten, worden gegevens zelf aangeleverd of door Pixelfuel verzameld.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, contactgegevens.

Ik gebruik deze gegevens om contact op te nemen, opdrachten en diensten uit te kunnen voeren, mijn dienstverlening te verbeteren, voor promotie en marketing doeleinden.

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Delen van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of als er een wettelijke verplichting is.

Beveiliging

Ik neem de nodige beveiligingsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig en in ieder geval niet langer dan wettelijk toegestaan.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Onderstaande is mogelijk met betrekking tot het uitoefenen van rechten met betrekking tot persoonsgegevens. Als hier gebruik van wordt gemaakt, dan zal Pixelfuel om identificatie vragen, zodat gegarandeerd kan worden dat alleen de rechtmatige persoon hier gebruik van kan maken.

Inzage, rectificatie en verwijdering

Persoonsgegevens kunnen altijd op verzoek worden bekeken, gewijzigd of verwijderd.  

Beperking van of bezwaar tegen de verwerking

Het is mogelijk te verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking.

Gegevensoverdraagbaarheid

Persoonsgegevens kunnen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden opgevraagd, zodat deze aan een andere partij kunnen worden overgedragen.

Toestemming intrekken

Wanneer op een eerder moment toestemming is gegeven om gegevens voor een bepaald doel te verwerken, dan kan deze toestemming te allen tijde ook weer worden ingetrokken of gewijzigd. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Bij klachten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan hoor ik dit graag, zodat we dit samen kunnen oplossen. Een klacht kan ook altijd worden ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies

Onze website gebruikt functionale en technische cookies. Ook wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om geanonimiseerd gegevens te verzamelen over het gebruik van de website.

Cookies zijn bestanden, die bij een eerste bezoek aan de website worden aangemaakt. Deze zorgen voor een goede werking en bevatten geen persoonsgegevens. In de browser kunnen cookies worden gewist of ingesteld dat deze niet worden aangemaakt.

Voor het laatst gewijzigd op 19-10-2021